فکر می کنید این نوشته ها مربوط به شماست؟

شاید یک وقتی شما را دیدم و چیزی در باره رفتار یا کردار شما نوشتم. ولی در بیشتر مواقع شما به یک تحلیل فرو می روید و احساس می کنید در باره شماست. چه خوبه که به خودت فکر می کنی!

Slide Image 1

روش کار ، مشکل و را ه حل داخل خودته!

فقط کسی می تونه کمکت کنه که یا شناخت کاملی ازت داره یا می تونه دست روی مسائلت بزاره. این افراد کم هستند و لی خودت این شخصی!

Slide Image 1

از آیکون های font awesomes استفاده کنید

به font awesome رفته و یک آیکون انتخاب کنید. سپس کلاس آیکون را در پنل تنظیمات قالب کپی/پیست کنید

انیمیشین فوق العاده

Animate is a simple CSS library that saves you from writing a few more lines of CSS to animate elements on your website.

Completely responsive

Theme is completely responsive in nature, Mobile Friendly and compatible with all the latest versions of WordPress.